Klient:Statický výpočet
Date:Prosinec 09, 2014

Rekonstrukce skleněné terasy

V hotelu na Malostranském náměstí došlo k poruše skla vlivem špatného užívání. Proto jsem byl vyzván objednatelem, abych statickým výpočtem navrhl nové složení skla, které bude odpovídat normovým požadavkům dle ČSN EN 1991-1-1 a přitom zůstane stejná tloušťka skla. Díky speciálním foliím, jako je například SENTRYGLAS jsem mohl navrhnout složení skla, které zvýšilo bezpečnost skla a přitom bylo lehčí než současné sklo.

Statický výpočet zvýšil bezpečnost a odlehčil současné nosné ocelové konstrukci.

Před tímto statickým výpočtem jsem dělal nejdříve diagnostiku, abychom poznali příčinu poruchy skla a mohli navrhnout lepší řešení. Prohlédněte si fotku z diagnostiky skla: