Statický výpočet bodově uloženého skla

Statický výpočet bodově uložené fasády na projektu: Hala na výrobu skla INTERPANE jsem prováděl statický výpočet bodově uloženého skla. tento výpočet byl spojen s požadavky na ocelovou konstrukci, kde bylo nutné použít tenká skla, jelikož by je nosný rám neunesl. Z tohoto důvodu jsem musel vypracovat analýzu složení skla na speciální folie EVASAFE, SENTRYGLAS, PVB strong.