Klient:Statika skla
Date:Únor 16, 2015

Statický výpočet skleněné příčky

Společnost LIKO-S s r.o. ze Slovenska mě požádala, abych jim vypracoval statický návrh skleněné příčky, která odděluje dva prostory s různou výškovou úrovní. Výpočet byl spojen s analýzou průhybů stropů a podlahy, abychom dokázali správně navrhnout způsob uložení skla.

Díky mému výpočtu jsem jim pomohl správně navrhnout bezpečné sklo a vyhodnotit rizika návrhu.

Pokud potřebujete mít jistotu a hledáte statika na sklo, tak mě kontaktujte na kancelar@sazovsky.cz, nebo na tel +420 725 888 927. Vypočítám vám statiku skla a ještě dám cenné znalosti a dovednosti, jak správně uložit sklo.

Ve výpočtu jsem uvažoval normy ČSN EN ISO 12543, ČSN EN 12600, ČSN EN 12150, ČSN EN 1991-1-1, STN 743305.