Date:Březen 26, 2015

Statika bezpečné skleněné příčky

Skleněné příčky mají splňovat požadavky na ochranu osob, ale i předpisy ETAG 003. Při výběru dodavatele zjišťujte, zda příčka splňuje nějaký předpis a jaký. Skleněné příčky musí být bezpečné, funkční, trvanlivé atd. Ve svých statických výpočtech klientům pomáhám řešit všechny části normových a legislativních požadavků, aby skleněné příčky byly bezpečné.

Statika u mě není jen výpočet složení a tloušťky skla!