Klient:Statický posudek
Date:Prosinec 09, 2014

Statika skla nádraží

Statika skla na nádraží v Klánovicích, kde se realizovalo zasklení pro zastřešení vstupů podchodů na nástupiště byla složitá v atypickém uložení skla. jednostranně kotvené sklo o velikosti 3 m, které musí odolat zatížení větrem po dobu minimálně dalších 20 let. Ve výpočtu jsme musel vycházet z přesného 3D modelu, který vyhodnocoval velikosti vnitřních sil na povrchu tabule skla. Díky mému výpočtu jsme navrhli sklo, které odpovídalo požadavkům na ekonomičnost a bezpečnost návrhu.

Přes 300 m2 skla navrženého statikem na sklo pro zastřešení podchodů v Klánovicích.