Klient:Statika skla
Date:Únor 24, 2015

Statika skleněného světlíku – Hlavní nádraží Praha

Pro společnost METROSTAV jsem vypracovával oponentský posudek na statické posudky jiných statiků a následně prováděl statický výpočet dle mých empirických zkušeností. U výpočtu statiky skla je velmi důležité řádně zkontrolovat způsob uložení skla a nepočítat statiku jen skla, ale vycházet z chování nosné konstrukce. Na základě takto provedených výpočtů a kontroly způsobu uložení jsem dal závěry na bezpečné složení skla na světlík železniční stanice Hlavního nádraží Praha.

Světlíky mají své normy a přestože se v nich nepíše o skle, tak je nutné z těchto norem vycházet a definovat funkční požadavky. Pokud světlík nemá tuto definici, tak ztrácí význam jakákoliv statika skla.