Reference

Statický výpočet bodově uloženého skla

Statický výpočet bodově uložené fasády na projektu: Hala na výrobu skla INTERPANE jsem prováděl stat

Točité skleněné schody – statik

Při výpočtu tohoto skleněného schodiště jsme museli řešit mnoho složitostí z pohledu únosnosti vrstv

Statika bezpečné skleněné příčky

Skleněné příčky mají splňovat požadavky na ochranu osob, ale i předpisy ETAG 003. Při výběru dodavat
Světlik Hlavní nádraží Praha

Statika skleněného světlíku – Hlavní nádraží Praha

Pro společnost METROSTAV jsem vypracovával oponentský posudek na statické posudky jiných statiků a n
Statik na sklo - skleněná příčka

Statický výpočet skleněné příčky

Společnost LIKO-S s r.o. ze Slovenska mě požádala, abych jim vypracoval statický návrh skleněné příč

Statika zasklení velké markýzy

Statika zasklení velké markýzy administrativního objektu v Pardubicích, kde je část tvořená zasklení

Rekonstrukce skleněné terasy

V hotelu na Malostranském náměstí došlo k poruše skla vlivem špatného užívání. Proto jsem byl vyzván

Statika skla nádraží

Statika skla na nádraží v Klánovicích, kde se realizovalo zasklení pro zastřešení vstupů podchodů na

Skleněné schody ze zdi

Skleněné schody ze skla které trčí ze zdi jsou designovým prvkem interiéru. Před výpočtem je vždy nu

Statika skleněného zábradlí – chyba návrhu

Dodavatel objektu v Brně mě na žádost investora oslovil, abych provedl statické ověření únosnosti a

Statika skla BB Cnetrum DELTA

Na developerském projektu BB Centrum mě realizační firma interiérových příček a obvodového pláště os
Statika skleněného zábradlí

Statika skleněného zábradlí – železniční stanice

Statiku skleněného zábradlí na železniční stanici Pro montážní firmu, která má svou vlastní výrobu n

Statika částečně pochůzné stříšky

Čas od času se najde investor, který si uvědomuje, že bude muset po stříšce chodit a provádět údržbu

Umělecká plastika se sklem

Pro Sklenářství pana Havlického jsem vypracovával statický posudek na atypickou skleněnou konstrukci

Předsazená fasáda domov seniorů – Břevnov

Statika skla na tuto fasádu si vyžadovala numerickou 3D simulaci jednotlivých způsobů ukotvení a ulo

Zastřešení metra Varšava

Počítal jsem statiku skla na zastřešení metra ve Varšavě. Pro zastřešení se využívalo vrstvené sklo

Skleněná stěna bazénu – Chorvatsko

Skleněná stěna bazénu v Chorvatsku byla oříškem. Museli jsme vyřešit spoustu detailů, aby sklo stěny

Pochůzné sklo po dvou stranách uložené

Statika pochůzného skla je někdy zahalena do požadavků, se kterými písemně souhlasí investor. V tomt

Statika skla skleněné nosné příčky a zábradlí

Nosné sklo, které je součástí skleněné příčky a má plnit funkci podpěry pro schodiště jsou velmi čas

Statika skla – Svinovské mosty

Při navrhování skla pro Svinovské Mosty bylo zapotřebí počítat zatížení větrem a stanovovat správné

Statika skleněné příčko-zábradlí

Při navrhování skleněných příček, které mají sloužit jako zábradlí, musíte velmi pozorně navrhnout o

Statika nepravidelného skla

Bodově uložená skleněná fasáda s nepravidelným tvarem je výzvou pro každého sklenáře a statika na sk

Kolik unese pochůzné sklo

Nějak se poslední dobou mění doba. Investory nezajímají normy a zkušenosti ze světa. On vím ze všech

3 nebo 5 podpor na tenkou skleněnou markýzu?

Při navrhování skleněných markýz se musí vycházet nejen z postupu, který uvádím v tomto článku: Zatí

Skleněné bodově uložené zábradlí

Skleněná zábradlí, která jsou bodově uložená, se podle normy ČSN 743305 zatěžují nejen liniovým zatí

Potřebuji 3 nebo 4 kotvy na skleněné zábradlí?

Pro své klienty provádím optimalizační výpočty počtu kotev. Díky těmto statickým výpočtům prověříme

Průhyb od vlastní váhy u markýzy

Nejčastěji reklamovanou částí u každé markýzy je její velký průhyb od vlastní váhy. Nezapomínejte, ž

Statika na sklo na izolátoru

Navržení takto speciálně uloženého skla do izolátoru chemických látek si vyžadovalo 3D simulaci meto

Velká bodově uložená markýza

Nadlimitní skleněné markýzy, které jsou bodově uložené je potřeba řádným způsobem staticky vypočítat

Statika skleněného schodu – průhyb

Prohlédněte si jak se prohýbá skleněný schod při celoplošném zatížení dle normy ČSN EN 1991-1-1. Kdy

Statika bodově uloženého skla

Atypické vrstvené sklo bylo bodově uloženo jen za jednu tabuli. Protože šlo o atypickou konstrukci,

Statika skleněného podhledu

Návrh skla na skleněný podhled vychází vždy ze znalosti chování skla při dlouhodobém zatížení od vla

Statika skla do zábradlí po dvou stranách uloženého

Při statickém návrhu skla jsou klienti často překvapení, že zatížení od větru na sklo je větší než n

Statika bodově uloženého skla na fasádě

Při statickém výpočtu bodově uloženého skla na fasádě objektu je nutné zohlednit všechny zatěžovací

Návrh pochůzného skla

Při výpočtu únosnosti pochůzného skla je potřeba přemýšlet nejen nad tloušťkou skla, ale i na požada

Statika barevného skla

Návrh řešení barevného skla pro tuto konstrukci si sebou neslo detailní zpracování způsobu uložení s

Statika skla – Biketower

Na tomto projektu jsem navrhoval a konzultoval statiku skla, abychom našli univerzální řešení pro ja

Statické ověření únosnosti drátoskla

Rekonstrukce starého světlíku na státním objektu v Praze si vyžádala statické ovaření únosnosti a sp

Statika skla protihlukové skleněné stěny

Když jsem viděl poprvé tento atypický návrh skleněné akustické clony, které je kotvená jen do nosnýc

Statika skla na výstavní stánek

Když mě oslovili se statikou na tento výstavní stánek, která se bude montovat napříč celým světem, t
Skleněné schodiště

Skleněné schody statický návrh

Skleněné schodiště tohoto typu si vyžaduje speciální přístup a atypickou výrobu. Díky znalostem know

Statika skleněné markýzy

Při statickém výpočtu skleněné markýzy se nesmí zapomínat na tlak větru a sání větru. Z toho důvodu

Statika skla na autobusovou zastávku

Při navrhování skla do zastávek je nutné mít vždy na paměti, že toto sklo musí splňovat nejen požada

Atypická konstrukce fasády SONO Centrum

Pěkná konstrukce fasády brněnského SONO Centrum tvoří atypické velká ohýbaná izolační skla, která si

Vetknuté schody ze skla

Když mě oslovila realizační firma, která potřebovala  řešit problém s dodavatelem, který je neuspoko

Skleněný plášť výtahové šachty – statika

Výtahové šachty mají svou speciální normu ČSN EN 81, která popisuje požadavky na obvodový plášť. Tat

Statika skleněná markýza

Bodově uložená skleněná markýza správný návrh skleněné markýzy vychází vždy z detailní analýzy všech

Statik – skleněné schody – Muzeum skla

Pro jednoho ze svých klientů jsem počítal speciální skleněné schodiště, které bylo jen bodově uložen

Statické výpočty skla – Nová Karolína

Statický výpočet skleněného zábradlí V obchodním centru Nová Karolína jsem vypracovával statické výp
Statika skleněných stupňů točitého schodiště

Statika skleněných stupňů točitého schodiště

Při výpočtu skleněných stupňů točitého schodiště tohoto typu jsem navrhl řešení, které zjednodušilo

Ověření únosnosti skleněné markýzy

Pomocí numerické 3D simulace skutečného chování skleněné markýzy jsem ověřil, jak se bude markýza pr
Dvoustraně uložené sklo v zábradlí

Dvoustraně uložené sklo v zábradlí

Skleněné zábradelní výplně ochranného zábradlí, které jsou uložené jen po dvou stranách si vyžadují
Atypická skleněná konstrukce

Statika atypické skleněné plastiky

Navrhování atypických skleněných konstrukcí si vyžaduje obrovské znalosti o skle a jeho chování. Mus
skleněná markýza - statika

Statika předsazené skleněné markýzy

Návrh skleněné markýzy, aby byla staticky správně se musí řídit předpisy a požadavky dané země. Tato
Skleněné zábradlí - atypické uchycení

Statika – skleněné zábradlí

Když mě oslovil soukromý investor, který měl speciální požadavek na atypické uložení skleněného zábr
statika skla - skleněná příčka schodiště

Statika skleněné příčky na schodišti

Skleněné příčky u schodiště musí vyhovovat normě ČSN 743305, které přesně definuje, jakému zatížení

Statika skleněné příčky – ČSN EN 121600

Detailní ukázka 3D numerické simulace průběhu napětí ve skleněné příčce velkých rozměrů. Svým klient

Zasklení světlíku TU-Liberec

Návrh izolačního skla pro světlík se sklem do 10% se musí postupovat podle norem na navrhování stave
statika skla - samonosné zábradlí

Technická dokumentace k zábradlí

Požadavky klienta byly doložit technickou dokumentaci samonosnému zábradlí, které má sloužit jako oc

ZOO – pavilón evoluce

Nejzajímavější na této zakázce bylo, že při statickém výpočtu bezpečnostního skla, které má chránit
Statika zasklení markýzy

Statika zasklení atypické markýzy

Při statickém výpočtu zasklení této velké markýzy měl klient požadavek velkého atypického výřezu do

Pochůzné sklo v obchodním centru

U tohoto pochůzného skla měl klient zvláštní požadavek: „Na skle se občas projede osobní autom

Statický návrh skla pro altánek

Statický návrh skla pro altánek ve veřejných prostorách obchodních center si vyžaduje zvláštní příst
Pochůzné sklo OC Mirage

Pochůzné sklo na pódium – OC Mirage

Pro Slovenského klienta jsme prováděli statický výpočet únosnosti pochůzného skla v obchodním centru

Statika zábradlí – 3D

Prohlédněte si video z jednoho výpočtu, kde jsem simuloval ukotvení skleněné výplně do skla
Skleněné zábradlí

Statické posouzení skleněného zábradlí

Statický výpočet ochranného zábradlí se skleněnou výplní pro společnost ALURAX s.r.o.

Sklo pro velký izolátor

Čím více děr do skla vytvoříte, tím více se sklo začíná chovat nepředvídatelně. Obzvláště, když se j